Return to Article Details ประสิทธิผลการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหัวเข่าแบบเรื้อรัง (โรคจับโปงแห้งเข่า) Download Download PDF