สมุนไพรกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

  • saran chaweerak CTAM UBRU
  • รุ่งนภา สีแหล้
  • จันจิรา เนืองนอง
Keywords: สมรรถภาพทางเพศ, สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

Abstract

งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและวิธีการบำบัดรักษาทางธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นปัญหาสำคัญของเพศชาย ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศทำให้ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิต การมีเพศสัมพันธุ์ ปัญหาด้านสุขภาพ สภาพจิตใจ และภาวะมีบุตรอยากยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาความเครียดตามมา ปัจจุบันมีงานวิจัยสมุนไพรที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ซึ่งงานวิจัยสมุนไพรที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่ได้รวบรวมมานั้น คือ เมล็ดหมามุ่ย กระชายดำ มะรุม ซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มจำนวนอสุจิ การเคลื่อนไหว การมีชีวิตและความแข็งของอสุจิ ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่ใช้สมุนไพรในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศออกมาอย่างมากมายเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

References

1. Kongkanand A. Prevalence of erectile dysfunction in Thailand. Thai Erectile Dysfunction Epidemiological Study Group. Int J Androl 2000; 23 (Suppl 2): 77-80.

2. Kongkanand A. Prevalence of erectile dysfunction in Thailand. Thai Erectile Dysfunction Epidemiological Study Group. Int J Androl 2000; 23 (Suppl 2): 77-80.

3. Lue TF, Takamura T, Schmidt RA, Palubinskas AJ, Tanagho EA. Hemodynamics of erection in the monkey. J Urol 1983; 130: 1237-41. 5

4. Lewis RW, Fugl-Meyer KS, Bosch R et al. Epidemiology/risk factors of sexual dysfunction. J Sex Med 2004; 1: 35-9.

5.6,7,. ศุภณฏัฐ์ ลุมพิกานนท์ (2018) :ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การประชุมวิชาการ ครงั้ที่ 34 ประจำปี 2561

8. Broderick GA, McGahan JP, Stone AR, White RD. The hemodynamics of vacuum constriction erections: assessment by color Doppler ultrasound. J Urol. 1992; 147: 57-61

9. Suresh S, Prithiviraj E, Lakshmi NV, Ganesh MK, Ganesh L, Prakash S. Effect of Mucuna pruriens (Linn.) on mitochondria dysfunction and DNA damage in epididymal sperm of streptozotocin induced diabetic rat. J Ethnopharmacol. 2013;145:32-41.

10. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง. ธีรยุทธ เลิศอมรภัทร, ชาญ เมฆธน. (2559). Effects of Black ginger (Kaempferia parviflora) on the testicular function in streptozotocin-induced diabetic male rats. วารสารสัตวแพทย์เชียงใหม่. 12: 95-102.

11. กนกพร แสนเพชร,จิราวรรณ ครองแก้ว,สุภาพ แสนเพชร,จุรีพร อุปธิ, ไพวรรณ สุดวรรค์(2018).ผลของสารสกัดจากใบมะรุม (Moringa oleifera Lam.) ต่อเยื่อบุท่อสร้างอสุจิในหนูขาววัยก่อนเจริญพันธุ์.เวชศาสตร์ร่วมสมัย
Published
2019-12-31