โรคเบาหวานและการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้วยการนวดไทย

  • กรรณิการ์ พุ่มทอง
Keywords: โรคเบาหวาน การนวดไทย การกระตุ้นการไหลเวียนเลือด

Abstract

ในคนเป็นโรคเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีโอกาสสูงที่หลอดเลือดจะเกิดความเสียหายเนื่องจาก มีสารต่าง ๆ ที่ก่อตัวขึ้นและอุดตันในหลอดเลือดมีผลให้เกิดหลอดเลือดเกิดการตีบตัน ทำให้ปริมาณเลือดที่ไหลผ่านไม่เพียงพอที่จะไปยังเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะส่วนปลายของอวัยวะเช่นมือและเท้า ผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายคนมีประสบการณ์ของภาวะต่างๆ เช่น ตะคริว อาการชา และปวด ต้นเหตุอาจจะเกิดจากการไหลเวียนเลือดไม่ดีหรือเส้นประสาทมีความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง และดูเหมือนว่าทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้คือสาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และโรคปลายประสาทอักเสบ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มักเกิดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การยับยั้งหรือการชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คือความพยายามของการช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคได้ และลดการใช้ยาลง การนวดแผนไทยสามารถกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ซึ่งช่วยรักษาและบรรเทาอาการของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเฉพาะอาการชาตามมือตามเท้า การนวดแผนไทยจะใช้การกดจุดที่เป็นเส้นพลังงาน ซึ่งเชื่อมโยงกันทั่วร่างกายทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานและเพิ่มการหมุนเวียนเลือด และเมื่อผสมกับท่านวดที่มีลักษณะคล้ายการทำโยคะ ช่วยให้เกิดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทำให้เกิดความผ่อนคลายทั่วทั้งร่างกายในระดับลึก ผลของมันจะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ และช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

References

1. Diabetes Atlas, fifth edition, International Diabetes Federation, 2012.
2. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of Type 2 diabetes: prospective observational study. British Medical Journal. 2000; 321: 405-412.
3. Diabetes in the UK 2010: Key statistics on diabetes - published March 2010.
4. Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M. Massage therapy research. Developmental Review 2007; 27: 75–89.
5. Nasu, K., Yoshimatsu, J., Anai, T., et al. Low-dose dopamine in treating acute renal failure caused by preeclampsia. Gynecologic and Obstetric Investigation 1996; 42: 140–141.
6. Field, T., Hernandez-Reif, M., Diego, M., Schanberg, S., & Kuhn, C. Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. International Journal of Neuroscience 2005; 115: 1397–1413.
7. Field, T., Hernandez-Reif, M., LaGreca, A., Shaw, K., Schanberg, S., & Kuhn, C. Massage therapy lowers blood glucose levels in children with diabetes mellitus. Diabetes Spectrum 1997; 10: 237–239.
8. Wändell, PE, Carlsson, AC, Gåfvels, C, Andersson, K, Törnkvist L. Measuring possible effect on health-related quality of life by tactile massage or relaxation in patients with type 2 diabetes. Complementary Therapies in Medicine 2012; 20: 8-15.
9. Castro-Sanchez, MA, et al. Connective tissue reflex massage for type 2 diabetic patients with peripheral arterial disease: randomized controlled trial evidence based. Complementary and Alternative Medicine 2011: 1-12.
10. Massage. Accessed: 2nd May, 2016. Website; http://www.sawadee.co.th/samui/spa/massage.html
Published
2016-07-25