Return to Article Details การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF